Introductie

Een niet te missen trend die we de afgelopen jaren hebben gezien is het toetreden van de Internet of Things (IoT) in de consumenten markt. Apparaten worden verbonden met digitale systemen om het comfort en gemak te vergroten (dat is ieder geval de belofte). Het verbinden van apparaten kan ertoe leiden dat met vergaarde informatie - zoals de aanwezigheid van personen in een ruimte - automatisch handelingen worden verricht (zoals het aanzetten van het licht). Wanneer hier stemgestuurde systemen aan worden toegevoegd wordt de toegankelijkheid vergroot, er is een additionele interface om handelingen te verrichten.

Op de moderne werkplek zijn we bekend met het introduceren van nieuwe systemen, het is aan de orde van de dag, maar integreren deze met elkaar? Worden we effectiever door de introductie van nieuwe systemen?

 

Proliferation of Information

Op de professionele werkplek zijn er vele informatie systemen te vinden, een kerntaak van IT is immers het faciliteren van digitale informatie stromen. Deze systemen faciliteren de bedrijfsprocessen waarmee een organisatie zijn kerntaken kan verrichten. Naast de “proliferation of devices”, waarbij we onderkennen dat we worden geconfronteerd met steeds meer apparaten (denk aan laptops, tablets, telefoons, etc.), is er dus ook sprake van “proliferation of information”. Er zijn zoveel digitale assets die informatie vergaren op basis waarvan we meer onderbouwde beslissingen kunnen nemen èn acties kunnen ondernemen. Maar het verzamelen van deze informatie in een centraal locatie om hiervan te leren (machine learning) en verwerken is lastig.

Overal op de werkplek wordt informatie gecreëerd, van aanwezigheid van personen op de werkplek tot aan de luchtkwaliteit in een ruimte. Interne informatie vanuit de organisatie waar we, net als een consument, slimmer mee om kunnen gaan. De hoeveelheid externe informatie is ook in toenemende mate beschikbaar door  de introductie van microservices. Met behulp van API’s is er steeds meer relevante informatie te consumeren en te verwerken in een bedrijfsproces. 

Neem als voorbeeld een zakelijk reisbureau dat zijn klanten tijdens het boeken al kan informeren over te verwachtte vertraging als gevolg van filedruk, weersomstandigheden of simpelweg omdat dat uit historische gegevens blijkt. Maar ook pro-actief zijn klanten kan informeren dat er een storm wordt verwacht rond een vliegveld wat wordt gebruikt voor tussenlanding, waardoor de kans op het halen van een aansluitende vlucht zeer gering is geworden. Door de vlucht voortijdig om te boeken wordt de klant ontzorgt en bied het reisbureau meerwaarde.

Het kunnen vergaren, consumeren en gebruiken van deze informatiestromen zou dus kunnen bijdragen aan de effectiviteit in de moderne werkplek, het is onderdeel van de digitale transformatie

 

User Centric

Tot niet zo lang geleden zag de werkplek er heel eenvoudig uit. Een apparaat (of device) voorzag in de informatievoorziening die vanuit een centraal systeem werd verwerkt en opgeslagen. Informatie werd ingevoerd via hetzelfde apparaat waar het werd geconsumeerd, het apparaat staat centraal: device centric. Door de toename van de apparaten die we in de loop van de dag gebruiken veranderd dit, het apparaat staat niet langer centraal maar de gebruiker van die apparaten: user centric.  

De gebruiker van die apparaten, de medewerker, is ook onderhevig aan verandering. Jongere generaties doen hun intrede op de werkvloer en hebben een andere behoefte dan eerdere generaties. Waar de jongere generaties de behoefte hebben aan integratie van apparaten en systemen hebben de eerdere generaties behoefte aan simplificatie, maar zijn dit conflicterende behoeftes?

Integratie van systemen resulteert vaak in complexiteit en dus niet altijd in simplificatie. Maar wanneer men simplificatie als doel heeft, is integratie een goed middel om dit te realiseren.

 

Workspace IoT

In het begin van het artikel is IoT in de consumenten markt al benoemd, het is een markt wiens doelgroep consumenten zijn. Naast Consumer IoT zijn er meerdere marktsegmenten zoals Enterprise- en Industrial IoT. Waar Industrial IoT faciliteert in het vergaren, consumeren en verwerken van informatie uit industriële componenten (zoals PLC systemen) richt Enterprise IoT zich op de enterprise organisaties. Binnen de Enterprise is Workspace IoT een deelgebied waar wij ons op richten.

Oude wijn in nieuwe zakken?

Hoe is Workspace IoT anders dan wat we vandaag doen (en al jaren hebben gedaan)? Een terechte vraag die voorkomt uit interesse, nieuwsgierigheid en een stukje (terecht) wantrouwen. Een vraag die we breder kunnen (en moeten) trekken om hier antwoord op te geven: wat is IoT?

IoT faciliteert in het verzamelen, verwerken en koppelen van informatie uit open en gesloten (proprietary) systemen. Het normaliseren van gegevens, door deze te transporteren via gestandaardiseerde protocollen en te ontsluiten via (IoT) platformen, kan ervoor zorgen dat informatie systemen worden gekoppeld en geïntegreerd. IoT faciliteert dus integratie en het toepassing van (goedkopere) open en (duurdere) gesloten systemen. 

 

Conclusie

Doordat er een explosieve toename is in de hoeveelheid informatie (Proliferation of Information) die we ontvangen- en hier met behulp van machine learning, en wellicht artificial intelligence, conclusies aan kunnen verbinden - kunnen we slimmer omgaan met de informatie die we tot ons krijgen. Met IoT kunnen we waarde toevoegen aan het bedrijfsproces. Er kunnen integraties tot stand komen tussen systemen, apparaten en diensten (services) waardoor de informatiestromen logisch gekoppeld kunnen worden. (Bedrijfs)processen worden geautomatiseerd en zelfs ontstaan vanuit de digitale wereld, het is onderdeel van de digitale transformatie.

Voor de medewerker op de werkvloer betekent dit dat zijn rol veranderd van het invoeren en controleren van informatie tot het orchestreren van informatiestromen.

We staan aan het begin van 4e industriële revolutie. innovate or die

Author: ingmar.verheij